logo
logo

Konkursy fotograficzne

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym “Zdjęcia z pasją – żużel w fotografii kibica”.
Zrób zdjęcie sportowcom, kibicom lub uwiecznij wydarzenia towarzyszące zawodom żużlowym realizowanym w ramach rozgrywek Ligii Żużlowej w sezonie 2018 w Poznaniu. Zdjęcia możesz zrobić aparatem fotograficznym, telefonem lub dowolną inna techniką. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie od 1 do 3 zdjęć na maila konkurs@fundacjaam.com.pl.

Do wygrania sesja zdjęciowa z jednym z żużlowców poznańskich Skorpionów oraz jednodniowy kurs fotografii organizowany przez Fundację Animacji Marzeń.
Dodatkowo zostanie przyznana “nagroda publiczności” dla pracy, która uzyska największą liczbę polubień na stronie https://www.facebook.com/FundacjaAM/.

Zapraszamy do udziału.

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Zdjęcia z pasją – żużel w fotografii kibica” organizowanego we współpracy Fundacji Animacji Marzeń i Poznańskiego Stowarzyszenie Żużla

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacjia Animacji Marzeń adres: Fundaca Animacji Marzeń 64-514 Lulinek, ul. Obornicka 12 64-514 Lulinek, ul. Obornicka 12 we współpracy z Poznańskim Stowarzyszeniem Żużla adres: Poznańskie Stowarzyszenie Żużla ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań – dalej zwane Organizatorem
 2.  Konkurs realizowany będzie podczas realizacji rozgrywek 2 Ligii Żużlowej, tj., w terminie od 8.04.2018 r. do 26.08.2018
 3. Konkurs adresowany jest do szerokiego grona odbiorców – kibiców żużlowych biorących udział w ww. rozgrywkach żużlowych bez wyłączeń z uwagi na wiek autora zdjęć. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na udział w konkursie oraz publikację zdjęć konkursowych udzielają rodzice lub opiekunowie osoby niepełnoletniej.
 4. Uczestnik – to osoba, która wykona zdjęcie podczas trwania zawodów żużlowych na poznańskim stadionie żużlowym w trakcie rozgrywek ligowych tj. w terminie od 8.04.2018 r. do 26.08.2018, które spełni kryteria konkursowe
 5. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie.
 6. Tematem konkursu jest Żużel w fotografii kibica.
 7.  W temacie mieszczą się zarówno zdjęcia sportowców, kibiców i wszystkich wydarzeń, towarzyszących zawodom żużlowym realizowanym w ramach rozgrywek Ligii Żużlowej w sezonie 2018 w Poznaniu.
 8. Jedna osoba może zgłosić do konkursu od 1 do 3 zdjęć.
 9. Jeżeli na zdjęciu znajduje się osoba prywatna, autor zdjęcia zobowiązany jest do uzyskania zgody do rozpowszechniania jej wizerunku (nie dotyczy to sportowców i osób biorących udział w zawodach ich oprawie). Odpowiedzialność za prawa do wizerunku pozostaje po stronie autora zdjęć.
 10.  Zdjęcia oceniane będą zgodnie kryteriami, jakimi są:
  a. Ujęcie emocji sportowych
  b. Kompozycja zdjęcia
  c. Wartości artystyczna konkursowej fotografii.
 11. Zdjęcia oceniane będą przez komisję składającą się z:
  Przewodniczącego komisji:
  Prezes Fundacji Animacji Marzeń – Krzysztof Szymański:
  Prezes klubu PSŻ: – Arkadiusz Ładziński;
  Fotograf FAM – Piotr Napierała;
  Fotograf FAM Tomasz Koryl.
 12. Zgłoszenia zdjęć odbywa się drogą elektroniczną na adres mailowy: konkurs@fudacjaam.com.pl w terminie do dnia 26.08.2018 r.
 13. Zdjęcie musi spełniać następujące parametry techniczne:
  a. format JPG o rozdzielczości dłuższego boku 1000 pikseli.
  b. Nazwa pliku musi zawierać Imię i Nazwisko autora wg wzoru: Jan_Kowalski_1.jpg,
  c. Dane kontaktowe autora zdjęcia w postaci – telefon kontaktowy lub adres email
 14. Autor zdjęcia przystępując do konkursu bezwarunkowo akceptuje warunki konkursu oraz wyraża zgodę na publikację zdjęć celem przeprowadzenia komunikacji konkursu w social mediach oraz na stronie internetowej Fundacji Animacji Marzeń i Poznańskiego Stowarzyszenia Żużla oraz wyrażają zgodę na publikację danych osobowych w celach konkursowych, w tym komunikacji wyników konkursu.
 15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie kwalifikowania zdjęć, które w opinii ww. komisji nie spełniają przyjętych standardów obyczajowych oraz kryteriów konkursowych.
 16. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką i dowolnym aparatem lub telefonem.
 17. W pierwszym etapie Konkursu w terminie do dnia 26.08.2018 nastąpi selekcja zdjęć zakwalifikowanych do fazy finałowej.
 18. W drugim etapie – fazie finałowej – zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu, oraz zdobywcy 2 i 3 miejsca.
 19. Organizator zastrzega sobie również prawo do przyznania wyróżnień.
 20. Dodatkowo zostanie przyznana “nagroda publiczności” dla pracy, która uzyska największą liczbę polubień na stronie https://www.facebook.com/FundacjaAM/. Po wyłonieniu finalistów, wszystkie prace z szerokiego finału zostaną umieszczone na stronie internetowej Fundacji Animacji Marzeń, oraz na facebook-u Fundacj AM.
 21. Główną nagrodę otrzyma zwycięzca konkursu głównego oraz zwycięzca konkursu publiczności wyłoniony na podstawie ilości polubień ze strony facebookowej Fundacji Animacji Marzeń.
 22. Nagrodą w konkursie jest sesja fotograficzna z jednym z Żużlowców z drużyny Poznańskich Skorpionów oraz możliwość udziału w treningu drużyny wraz z jednym z akredytowanych fotografów PSŻ.
 23. Nagroda za drugie i trzecie miejsce to udział w jednodniowych warsztatach fotografii organizowanych przez Fundację Animacji Marzeń. Nagroda nie stanowi wartości rzeczowej i nie podlega opodatkowaniu.
 24. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na Stronach www i Facebooka Poznańskiego Stowarzyszenie Żużla i Fundacji Animacji Marzeń w terminie rozegrania pierwszej kolejki Play OFF 2 Ligii Żużlowej w 2018r.
 25. Pracę należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 26.08.2018 tj. daty 14 kolejki 2 Ligii Żużlowej 2018 r.
 26. Przesłanie zdjęć jest jednoznaczne ze zgodą na udział w konkursie na zasadach tego regulaminu, oraz udzieleniem praw do rozpowszechniania tych zdjęć na potrzeby tego konkursu.
 27. Organizator konkursu zastrzega prawo zmiany zasad konkursu z uwagi na zaistniałe niezależne okoliczności.